آرشیو دسته بندی: فیلم های تست گنج یاب

تست چهارگانه دستگاه گنج یاب (Super Sense X6000 (Basic

تست دستگاه گنج یاب (Super Sense X6000 (Basic (قسمت اول)

تست دستگاه گنج یاب (Super Sense X6000 (Basic   در اولین قسمت از تست دستگاه فلزیاب فوق العاده و همه کاره سوپرسنس، قدرت نفوذ دستگاه را در عمق 3.5 تا 4 متری در شرایط کاملا صخره ای و لایه لایه باستانی مورد آزمایش قرار می دهیم.اندازه لوپ مورد تست هم 1 در 1 متر می باشد.   […]

تست دستگاه طلایاب و فلزیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 15)

تست دستگاه طلایاب و فلزیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 15)

تست دستگاه طلایاب و فلزیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 15)       تست شماره 15 مدل دستگاه : ابر دستگاه فلزیاب و نقطه زن Alpha SX7000 Plus برای اولین بار در ایران و جهان تست با طلای جدید پوشیده در عمق بالای ۳متر تست نقطه زنی در حال حرکت تست آنالیز با وضوح بسیار […]

تست دستگاه گنجیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 14)

تست دستگاه گنجیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 14)

تست دستگاه گنجیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 14)     تست شماره 14 دستگاه: ابر دستگاه طلایاب Alpha SX7000 Plus نوع تست: تست عمق زنی و شناسایی فلزات مختلف در عمق بیش از 3 متر برای اولین بار در ایران   شرایط: فلزات آهن، استیل، مس و طلا در ابعاد 40×40 سانتی متر با ضخامت […]

تست دستگاه قدرتمند Alpha SX7000 Plus (قسمت 13)

تست دستگاه قدرتمند Alpha SX7000 Plus (قسمت 13)

تست دستگاه قدرتمند Alpha SX7000 Plus (قسمت 13)       تست شماره 13 دستگاه: ابر دستگاه طلایاب Alpha SX7000 Plus نوع تست: تست عمق زنی دستگاه گنج یاب با فلز طلا در عمق بیش از 3 متر برای اولین بار در ایران شرایط: فلز طلا در ابعاد 40×40 سانتی متر با ضخامت کمتر از […]

تست دستگاه گنج یاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 12)

تست دستگاه گنج یاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 12)

تست دستگاه گنج یاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 12)     تست شماره 12 دستگاه : Alpha SX7000 Plus شرایط: لوپ یک در یک متر در حالت حرکت و در عمق های ۲.۵و ۴.۵متر محیط صخره ای و کوهستانی  

تست دستگاه فلزیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 11)

تست دستگاه فلزیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 11)

تست دستگاه فلزیاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 11)     تست شماره 11 دستگاه : Alpha SX7000 Plus شرایط: نمایش قدرت عمق زنی لوپ یک در یک متر در حالت ثابت و در عمق های ۲.۵و ۴.۵متر محیط صخره ای و کوهستانی

تست دستگاه طلایاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 10)

تست دستگاه طلایاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 10)

تست دستگاه طلایاب Alpha SX7000 Plus (قسمت 10)     تست شماره 10 دستگاه : Alpha SX7000 Plus شرایط: نمایش قدرت سنس طلا در عمق و حذف فلزات بی ارزش درخواستی کاربران

تست دستگاه گنج یاب Alpha SX7000 (قسمت نهم)

تست دستگاه گنج یاب Alpha SX7000 (قسمت نهم)

تست دستگاه گنج یاب Alpha SX7000 (قسمت نهم)     در این قسمت که به درخواست تعداد زیادی از کاربران عزیز تهیه شده است، اسکن و تصویرگیری دستگاه فلزیاب را در عمق بیش از 3 متر در محیط طبیعی مورد آزمایش قرار داده ایم.